STEFANOV KVINTET

Jedan od legendarnih galaktičkih skupova, klasifikovan i kao Hickson compact group 92, je ovaj kvintet. U originalu je otkriven krajem 19. veka i dosta je dobro analiziran kao primer galaktičke kolizije u toku. Od pet galaksija četiri su zaista u sudaru i verovatno će jednog dana izgraditi veću eliptičnu galaksiju koju onda moramo nazvati Stefanova...
Instrument koji bi bio idealan za fotografisanje kvinteta bi bio neki teleskop značajno veće žižne daljine od mog 750mm reflektora.
Srpski rečeno, trebalo bi veće uvećanje.Sam kvintet se ni slučajno ne vidi vizuelno kroz teleskop; kao orijentir je služila veća ngc7331 koja je u levom uglu. Pritom sam potrošio skoro sat vremena da uopšte nađem jedan takav objekat koji se u momentu snimanja nalazio praktično u zenitu. Razlog je moje oštroumno brkanje orijentacije tubusa - uporno sam od Miracha tražio na suprotnoj strani. Pritom sam jedno desetak puta otišao do kompa, pogledao, vratio se...

Canonove baterije na 5-6 stepeni C sasvim sigurno imaju redukovan kapacitet. I to je razlog kraćeg trajanja snimanja. Ukupno je složeno 33 ekspozicija po pola minuta i ISO1600 u Irisu a zatim u PS-u.

Obeleženi objekti:O samoj ngc7331 je dovoljno reći da po dimenzijama i obliku predstavlja dvojnicu našeg Mlečnog Puta. Prilikom snimanja se Stefanov kvintet našao centralno a ngc7331 u donjem levom uglu pa je zato ovaj deo slike pun kome. To se najbolje vidi po prečniku zvezda koje su malo narasle.
To bi mogao da bude motiv za naredno snimanje i obradu.

Коментари