KRATKI STARTRAILS

Za balans boja na ovoj slici je bio zadužen Mesec u opadajućoj fazi. Sem toga, postavke su bile: f10, ISO100, vreme izlaganja 20min na eosu 20d. Objektiv je bio 18-55 IS, naravno na 18mm.
Ispostavilo se da na visokoj julskoj temperaturi moguće je dobiti takav šum da je originalna slika bila jedva upotrebljiva. Međutim, oduzimanjem dark frejma sa istim parametrima (ručno, u Photoshopu) šum je prilično smanjen a nadalje je iskorišćen NoiseNinja.
Nisam imao poverenja u Canona da on sam oduzme dark, tako bih rizikovao 40min truda.

Sama slika gleda u centar Jagodine koji je udaljen oko 4km. Zato nebo nema plavu boju već je više LP u pitanju. Inače se vide sazvežđa Serpens i Corona Borealis.

Коментари