GROM ISPOD KASIOPEJE

Afrička kraljica Kasiopeja bila je poznata po nepredvidivom karakteru. Posledice toga se vide i danas.
Snimljeno pored V. Morave, oluja je u tom momentu bila udaljena bar 30km i bila je locirana oko Svilajnca. Iznad groma se nalazi razmaknuto slovo W i to je sazvežđe Kasiopeje. Usled visoke ambijentalne temperature ekspozicija od 10sec je fotos pretvorila u vrlo šumovitu tvorevinu; naknadno skidanje šuma u posebnim programima razara strukturu cirusa u Kasiopeji. Stoga sam odlučio da sliku ostavim sa originalnim šumom.

Коментари