APERTURE RULES? ...RULES!

Ovo nije recenzija dva teleskopa koji su korišćeni za snimanje dolenavedenih objekata; onda bi to trebala da bude i recenzija EQ6 Syntrack u odnosu na "običnu" EQ6 montažu, kao i recenzija neba Suve Planine i doline Morave gde je smeštena Jagodina, zajedno sa pripadajućim LP-om.
Dakle, sa jedne strane svi parametri mogu da se opišu kao best-of a sa druge moj uobičajeni setup.
U prilogu mog setupa govori samo mogućnost da veoma brzo i iz neposredne okoline vršim snimanje objekata bukvalno odmah nakon što to odlučim. Ovo dole je M71, zbijeni klaster u Vulpeculi koji izgleda kao razvejano jato.Reč je o prilično oskudnom jatu, sa relativno malim brojem zvezda koje su između 11 i 16. magnitude. Inače ceo klaster je magnitude 8.3 i prečnika 7 minuta. Ispod M71 se vidi prilično veliko ali izuzetno siromašno razvejano jato Harvard20: malo jato po broju zvezda (četrdesetak u dva centra) ali relativno veliko po prečniku - 7 minuta.Na ovoj slici koja predstavlja crop 100% se vidi struktura M71, kao i pomak usled grešaka u vođenju. Telekop koji je bilo snimano je moj newtonian 150/750, 23x30sec, ISO800.
Međutim, na Niškim astronomskim susretima smo fotografisali mojim aparatom (Canon EOS 20D) kroz teleskop Dragana Radmilovića. Reč je o newtonianu 200/1000 na EQ6 Syntrack montaži i isti objekat možete videti na sledećoj slici:Parametri su malo drugačiji: 17x30sec, ISO1600. Ako pogledate crop 100% bez obzira na duplo veći ISO razlika je drastična:Opet moram da naglasim da je Draganov 200/1000 imao mnogo manje LP-a i sveukupno bolju atmosferu sa planine; mislim da je sem aperture to bila ključna razlika u snimanju.
I još par reči o samom objektu, odnosno što se tiče pitanja da li je klaster otvorenog ili zbijenog tipa. Do 70-ih godina se M71 nazivao otvorenim jatom ali su tada ustanovili da zvezde u centru imaju mnogo veću "metaličnost" što je ipak osobina globularnih klastera. Takođe je fotometrijski ustanovljeno prisustvo horizontalnih grana u H-R dijagramu što takođe ukazuje na globularne klastere. Danas se M71 klasifikuje u mlade i slabo kompresovane globularne klastere gde spada i M68.

Коментари