KOMETA GARRAD C/2009 P1


Snimljena u noći 27/28. jula 2011 kada je snimljeno 51x20sec, ISO1600, 150/750+eq6, eos 20d.
U DSS-u postoji mogućnost da se snimci registruju i na kometu i na okolne zvezde (DSS onda i radi stack u dva naleta) tako da onda ni zvezde ni kometa ne budu razmrljani. U praksi ovo radi nedovoljno dobro; oko zvezda sam dobio nepristojno velike haloe što znači da programeri DSS moraju malo bolje da budu plaćeni. U praksi taj program radi tako što korisnika (tj. mene) maltretira ručnim pozicioniranjem jezgra komete što uraditi pedeset puta ume da frustrira. Osim toga, DSS ne omogućuje zumiranje pritom - pogađati jezgro pointerom na slici rezolucije 8.5mpix skraćuje radni vek miša i tastature (zbog gneva korisnika).Kao što vidite opcija "i jare i pare" postoji samo ukrasa radi.
Da vidimo kakva je situacija sa u svemu superiornijom alatkom Iris. U startu se traži parametar brzine komete arcsec u jedinici vremena, nešto što (i ako postoji) meni je teško za iskopati. Pod tim okolnostima Iris radi sa kometama i verujem da pritom radi bolje - što ću jednom i isprobati.
U međuvremenu sam registraciju u DSS-u podesio na kometu, ignorišući zvezde. Isti snimak ovog puta izgleda ovako:Kometa, koma i jezgro se vide prilično bolje. Doduše, zasluga odlazi i na račun PS CS3 jer su u njemu rađena razvlačenja opcijom curves.

Na kraju sam uradio posebna stakiranja samo zvezda i samo komete, nakon toga je preklapanje odrađeno u PS. Ponovo je opcija curves odgovorna za dobijanje mnogo veće kome od one na prethodnim slikama. Međutim, rep koji se pružao i izvan granica snimka se ne vidi. Razlog je taj što sam snimao od kuće gde je svetlosno zagađenje na jugu poprilično zamaskiralo fine tonove kometinog repa.

Коментари

Постави коментар