KIT I PALICA ZA GOLF

Hockey Stick Galaxy & Whale Galaxy su trivijalni nazivi za ove dve galaksije smeštene u sazvežđu Canes Venatici (Lovački Psi). Možda malo i podsećaju na kita odnosno štap za golf ali zvanični nazivi su NGC4656 (levo) i NGC4631 (desno).
Što se tiče palice/štapa, odnosno leve strukture reč je o dve preklopljene galaksije: NGC4656 i NGC4657. Smatra se da desna polovina četvorke, odnosno NGC4631 i mala satelitska NGC4627 utiče na promenu strukture diska leve spiralne galaksije.
Znači, levu strukturu je otkrio (naravno) William Herschel 1787.godine a za desnu je u startu bio siguran da su u pitanju dve odvojene strukture pa im je dao različita kataloška imena. To je prilično impresivno uzimajući u obzir da su ovi objekti veoma teški za vizuelno osmatranje.
Tačnije, iako koristim teleskop iste aperture kao i Herschel-ov omiljeni "six foot reflector" za mene su (zbog LP-a XXI veka) sve ove galaksije potpuno nevidljive. Morao sam zato da dobrih pola sata potrošim na pronalaženje, rotiranje aparata i kadriranje. Kad sam konačno bio zadovoljan i krenuo da snimam ekspozicije snimljeno je šezdesetak slika po 30sec sa ISO1600. Pošto đavo nikad ne spava, da se izrazim vojničkim rečnikom, oblaci su izvršili neočekivani prodor frontalno.

Odbačeno je pola svih fotosa kao posledica napada.Par galaksija sa desne strane su takođe iskrivljene interakcijom pa su stoga i zaslužile svoje mesto u Arpovom Atlasu (Atlas of Peculiar Galaxies). Zna se takođe da one prolaze kroz fazu intenzivnog formiranja zvezda na šta ukazuju i zone jonizovanog vodonika. Budući da te zvezde žive kratko i po pravilu okončavaju svoj život kao supernove, njihove eksplozije (koje su raspoređene blizu centra galaksije) su oduvale međuzvezdanu prašinu daleko izvan galaksije. Rezultat je masivna korona oko NGC4631 koja se ovde ne vidi jer zrači intenzivno samo u frekvenciji karakterističnoj za Rentgensko (X) zračenje.
Sama grupa galaksija se jednostavno zove NGC4631 group i obuhvata, u zavisnosti od izvora, od 5 do 27 različitih galaksija. Ova grupa pripada Virgo klasteru.

Mislim da bi dodatne ekspozicije prilično poboljšale situaciju.

Коментари