SUN PILLAR & MOON PILLAR

O prirodi svetlosnih stubova (light pillars) se zna dosta, u osnovi stoji refleksija svetlosnih zraka o reflektujuću površinu. Ta površina generalno uvek bude sloj ledenih kristala koji su orijentisani svojim ravnim stranama horizontalno, pa liče na neko ogledalo.
Sunce, Mesec ali i gradska svetla mogu da budu izvori svetla koje se na ovaj način reflektuje u atmosferi. Jedini takoreći uslov je da treba da položaj izvora svetla bude što je bliže moguće horizontu.

Upravo taj uslov imamo ispunjen kada se Sunce bliži zalasku. Na ovoj slici se vidi sloj stratusa koji zaklanjaju Sunce, ali se po refleksiji odaje i tanak sloj cirusa. U principu reč je o toliko tankom sloju da bi on u zenitu bio nevidljiv. Snimljeno 58mm objektivom.
Kao što Sunce može da bude izvor svetla, logično je da to može i Mesec. Iste večeri se ukazala prilika, istim objektivom je snimano. Desno od Meseca u krošnji se vide prolećni Vlašići (M45). Ekspozicija na prvoj je bila 30sec a na drugoj 10sec:Коментари