GRAD U MAGLI

Pogled na Kragujevac u magli. Vidi se lagani pomak zvezda nastao u toku 20sec objektivom od 58mm. Inače slika gleda ka zapadu.Slikano je oko 20h, kad je Sunce već odavno zašlo. Zato se jedino vidi LP koji pravi grad, uronjen u maglu. Nešto širi pogled kroz objektiv 18mm daje sledeći kadar: Liru i Vegu koje naopako padaju pravo u centar grada:Orion i bandera:Boje bandere nisu mogle biti ispravljene jer je ceo kadar osvetljavala ultrajaka sijalica sa susedne bandere. Jedino rešenje bi bilo konvertovati u BW ali Orionovu maglinu slikati drugačije a ne u koloru... Jednostavno nema smisla.

Коментари